013 - 46 88 401 info@albersenvandommelen.nl

Lage rug klachten

Mensen met chronische of langdurige lage rugklachten (3 maanden of langer) staan, zitten of bewegen volgens een bepaald patroon zonder dit zelf in de gaten te hebben. Een vraaggesprek en onderzoek moeten uitwijzen in welk patroon de mensen met hun lage rugklachten bewegen.
De behandeling bestaat uit het inzichtelijk maken van hoe de situatie nu is met staan / zitten / bewegen en vervolgens wordt gestart met het aanleren van juiste houdingen en bewegingen.