Specialisaties

Nek

Nekklachten kunnen gepaard gaan met hoofdpijn en schouderklachten. Vaak zijn langdurige en/of eenzijdige houdingen, bijvoorbeeld werken achter een beeldscherm voor werk of studie, de oorzaak van het ontstaan van nekklachten. Behandeling van de spieren en voorlichting over houding moeten verlichting brengen van de nekklachten. Indien er een blokkade zit in de nek, vanwege langdurige nekklachten, zal de manueel therapeut deze blokkade middels een manipulatie verhelpen.

Schouder

Schouderklachten zijn tamelijk divers. Heeft u klachten aan uw schouder, adviseren wij een afspraak met ons te maken, omdat een vraaggesprek en onderzoek meer duidelijkheid bieden.

 

 

Rug

Mensen met chronische of langdurige lage rugklachten (3 maanden of langer) staan, zitten of bewegen volgens een bepaald patroon zonder dit zelf in de gaten te hebben. Dit hebben zij zich ongemerkt in hun lage rug aangewend. Een vraaggesprek en onderzoek moeten uitwijzen in welk patroon de mensen met hun lage rugklachten bewegen. De behandeling bestaat uit het inzichtelijk maken van hoe de situatie nu is met staan/zitten / bewegen en vervolgens wordt gestart met het opnieuw aanleren van juiste houdingen en bewegingen.

Dry Needling

Dry needling is een efficiënte behandelmethode bij pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren (spierknoop). De fysiotherapeut brengt bij dry needling een ‘droge’ naald in de aangedane spier(en) (zonder toevoeging) van medicatie (vgl. acupunctuur). In tegenstelling tot acupunctuur waarbij energiebanen centraal staan, richt Dry needling zich op plaatsen waar spieren hechten aan het bot en op de triggerpoint/spierknoop zelf. In BN De Stem  stond het artikel “De Naald op de zere plek”. 

In december 2012 volgde Hans-Jurgen Albers het derde en laatste deel van de cursus Dry Needling van Frank Timmermans waarbij de nek, hals, kaak en hoofdpijn centraal staan. Eerder volgde hij Dry Needling Armen en benen en Dry Needling Wervelkolom.

Kiss-syndroom

KISS staat voor Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Storungen, d.w.z. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v. functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan, omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

Tintelingen in vingers / hand

In 95% van de gevallen worden tintelingen in uw hand of vingers veroorzaakt door een beknelling van zenuwweefsel. De fysiotherapeut kan tijdens de behandeling de precieze plaats van de beknelling van het zenuwweefsel vinden.

Tenniselleboog

Klachten bij een tenniselleboog zijn pijn aan de buitenzijde van de elleboog. Vaak worden deze klachten verergerd bij het knijpen van de hand. Hierbij zien we vaak dat de onderarmspieren erg hard zijn. Middels therapie is dit eenvoudig en snel te verhelpen.

Whiplash

Whiplash-klachten of klachten na een aanrijding of soortgelijk.
De spieren krijgen tijdens een ongeval een enorme klap te verwerken, er treedt een overbelasting van de spieren op. Het herstel van whiplash of soortgelijke klachten vindt in de meeste gevallen plaats binnen de eerste 6 maanden na het ongeval. Daarom adviseren wij na een aanrijding niet te lang te wachten om een afspraak met ons te maken. Indien na 2 weken de klachten nog aanwezig zijn en er is bijvoorbeeld middels een mri-scan is uitgesloten dat er sprake is van een breuk, is fysiotherapie en/of manuele therapie een goede indicatie voor uw klachten.

Overige

  • Begeleiding van COPD-patiënten
  • Begeleiding van hartpatiënten
  • Revalidatie na operatie (heup, knie, botbreuken)