Visie

Vanuit de beroepsorganisaties KNGF en NVMT wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysio- en manuele therapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister. Onze praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie voldoet ruimschoots aan deze kwaliteitsnormen en staat in het kwaliteitsregister ingeschreven. En wij gaan verder.
Kiest u voor fysiotherapie of manuele therapie bij Albers en Van Dommelen, wordt u behandeld volgens de laatste inzichten op het vakgebied van fysiotherapie en manuele therapie. Wij streven naar kwaliteit en resultaat, waarbij we u als patiënt centraal stellen. Gerichte inzet van fysiotherapie en/of manuele therapie die leidt tot het verbeteren van de kwaliteit van het leven.